Pravila in pogoji

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V POMLADNEM NATEČAJU (marec, 2018)

Splošne določbe: Podjetje HIŠA IDEJ d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor (v nadaljevanju Hiša idej), izvaja projekt “Za lepšo šolo” v obliki natečaja za vse slovenske javne in zasebne osnovne šole (v nadaljevanju OŠ). Projekt bo potekal v šolskem letu 2017/18. Spremljati ga je možno na spletni strani www.zalepsosolo.si.

Namen projekta: Namen projekta je vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način s pomočjo mentorjev izboljšajo šolsko okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Še več pa lahko naredijo, če združijo moči.

Način sodelovanja:

K projektu lahko OŠ pristopijo z izpolnitvijo elektronske prijavnice, dostopne na spletni strani www.zalepsosolo.si, kjer lahko ves čas tudi spremljajo izvajanje projekta. Izmed vseh OŠ, ki se bodo prijavile najprej elektronsko in nato še izpolnile in na e-naslov prijava@zalepsosolo.si poslale skenirano razpisno dokumentacijo do vključno 31. 3. 2018, bo izbranih 15 tistih, ki bodo najbolje izkazovale in povezovale ustvarjalni duh, spretnost in znanje učencev in njihovih mentorjev ter na ta način prispevale k izboljšanju šolskega okolja. Način in postopek izbora petnajstih OŠ, ki bodo prejele donacijo družbe Merkur trgovina, d.o.o. (v nadaljevanju Merkur) in ki bodo sledile opisanim ciljem v »namenu projekta«, bo določil izvajalec projekta po lastni presoji. V projektu morajo OŠ jasno opredeliti, zakaj bodo porabile sredstva in kaj bo pridobitev izboljšala v življenju učencev oz. ljudi ali živali v njihovi neposredni bližini. Upoštevane bodo le v celoti izpolnjene prijave z nedvoumnimi odgovori. Razglasitev petnajstih izbranih šol bo objavljena na spletni strani projekta 9. 4. 2018. Odločitev o izbranih šolah je dokončna in pritožba nanjo ni možna.

Merkur bo 15 izbranim projektom zagotovil donacijo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV.

Več informacij o projektu in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

Pogoji za sodelovanje šol:

Za pristop k sodelovanju morajo OŠ najprej izpolniti in poslati elektronsko prijavnico, dosegljivo na naslovu www.zalepsosolo.si. Najkasneje do 31. 3. 2018 pa je potrebno na elektronski naslov prijava@zalepsosolo.si poslati še izpolnjeno, podpisano in skenirano razpisno dokumentacijo, ki jo bo mentor projekta oz. kontaktna oseba šole prejela v priponki na svoj elektronski naslov po opravljeni e-prijavi. Ta prijavnica bo vsebovala opis projekta in ostale podatke, potrebne za izvedbo in jo Hiša idej sprejema izključno skenirano po elektronski pošti.

S prijavo OŠ potrjuje, da bo v primeru izbora zagotovila pisno soglasje zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih otrok in nosilca projekta (mentorja) za udeležbo na natečaju »Za lepšo šolo«, s tem povezano objavo foto in video materiala ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene natečaja in promocijo le-tega. 15 izbranih OŠ pošlje Hiši idej v desetih delovnih dneh podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (zakonitih zastopnikov sodelujočih otrok in mentorja).

Z izpolnjeno, podpisano in poslano prijavnico šola potrjuje, da v celoti sprejema pravila in pogoje sodelovanja v projektu »Za lepšo šolo« in da bo izvajalcu redno in v skladu z zahtevami zagotavljala foto in video material za objavo na spletni strani projekta do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Minimum je 10 visoko resolucijskih in kakovostno narejenih fotografij ter en kratek filmček.

S poslano elektronsko in nato še s podpisano natisnjeno razpisno dokumentacijo šola potrjuje, da so njene odgovorne osebe seznanjene s pravnimi pogoji sodelovanja, in da je bila nanje izrecno opozorjena, ter dovoljuje, da HIŠA IDEJ d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor, z namenom izvajanja natečaja “Za lepšo šolo” in promocijo slednjega, posreduje pridobljene podatke svojemu naročniku, podjetju Merkur trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, za te namene.

Donator natečaja “Za lepšo šolo” je Merkur trgovina, d.o.o., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki bo z izbranimi 15 OŠ sklenil donatorsko pogodbo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV. Sklenitev pogodbe in podpisana izjava o pridobitvi zahtevanih soglasij je pogoj za pridobitev donatorskih sredstev.

Prijave na natečaj se zbirajo v obliki elektronskih prijavnic in nato še preko prispele, v celoti izpolnjene in podpisane razpisne dokumentacije, do vključno 31. 3. 2018. Upoštevane bodo le tiste prijavljene OŠ, ki bodo poslale obe prijavnici.

Več informacij o natečaju in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

Pravni pogoji sodelovanja in varstvo osebnih podatkov:

Natečaj izvaja podjetje Hiša idej d.o.o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor. Hiša idej d.o.o. in Merkur trgovina, d.o.o. se zavezujeta, da bosta posredovane podatke varovali v skladu z zakonodajo in jih uporabljali ter računalniško obdelovali za namene projekta in promocije slednjega, s čimer se prijavitelj strinja. Hkrati si Hiša idej, d.o.o. pridržuje pravico do spremembe natečajnih pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali druge narave. O poteku in morebitnih spremembah bo javnost obveščena na spletni strani www.zalepsosolo.si.

 

 

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V JESENSKEM NATEČAJU (september, 2017)

 

Splošne določbe: Podjetje HIŠA IDEJ d.o.o., Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor (v nadaljevanju Hiša idej), izvaja projekt “Za lepšo šolo” v obliki natečaja za vse slovenske javne in zasebne osnovne šole (v nadaljevanju OŠ). Projekt bo potekal v šolskem letu 2017/18. Spremljati ga je možno na spletni strani www.zalepsosolo.si.

 

Namen projekta: Namen projekta je vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način s pomočjo mentorjev izboljšajo šolsko okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Še več pa lahko naredijo, če združijo moči.

 

Način sodelovanja:

K projektu lahko OŠ pristopijo z izpolnitvijo elektronske prijavnice, dostopne na spletni strani www.zalepsosolo.si, kjer lahko ves čas tudi spremljajo izvajanje projekta. Izmed vseh OŠ, ki se bodo prijavile najprej elektronsko in nato še izpolnile in na e-naslov prijava@zalepsosolo.si poslale skenirano razpisno dokumentacijo do vključno 30. 9. 2017, bo izbranih 15 tistih, ki bodo najbolje izkazovale in povezovale ustvarjalni duh, spretnost in znanje učencev in njihovih mentorjev ter na ta način prispevale k izboljšanju šolskega okolja. Način in postopek izbora petnajstih OŠ, ki bodo prejele donacijo družbe Merkur trgovina, d.d. (v nadaljevanju Merkur) in ki bodo sledile opisanim ciljem v »namenu projekta«, bo določil izvajalec projekta po lastni presoji. V projektu morajo OŠ jasno opredeliti, zakaj bodo porabile sredstva in kaj bo pridobitev izboljšala v življenju učencev oz. ljudi ali živali v njihovi neposredni bližini. Upoštevane bodo le v celoti izpolnjene prijave z nedvoumnimi odgovori. Razglasitev petnajstih izbranih šol bo objavljena na spletni strani projekta 10. 10. 2017. Odločitev o izbranih šolah je dokončna in pritožba nanjo ni možna.

Merkur bo 15 izbranim projektom zagotovil donacijo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV.

Več informacij o projektu in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

 

Pogoji za sodelovanje šol:

  1. Za pristop k sodelovanju morajo OŠ najprej izpolniti in poslati elektronsko prijavnico, dosegljivo na naslovu www.zalepsosolo.si. Najkasneje do 30.9.2017 pa je potrebno na elektronski naslov prijava@zalepsosolo.si poslati še izpolnjeno, podpisano in skenirano razpisno dokumentacijo, ki jo bo mentor projekta oz. kontaktna oseba šole prejela v priponki na svoj elektronski naslov po opravljeni e-prijavi. Ta prijavnica bo vsebovala opis projekta in ostale podatke, potrebne za izvedbo in jo Hiša idej sprejema izključno skenirano po elektronski pošti.
  2. S prijavo OŠ potrjuje, da bo v primeru izbora zagotovila pisno soglasje zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih otrok in nosilca projekta (mentorja) za udeležbo na natečaju »Za lepšo šolo«, s tem povezano objavo foto in video materiala ter zbiranjem, obdelavo in uporabo osebnih podatkov za namene natečaja in promocijo le-tega. 15 izbranih OŠ pošlje Hiši idej v desetih delovnih dneh podpisano izjavo, s katero jamči, da hrani zbrana pisna soglasja vseh sodelujočih fizičnih oseb (zakonitih zastopnikov sodelujočih otrok in mentorja).
  3. Z izpolnjeno, podpisano in poslano prijavnico šola potrjuje, da v celoti sprejema pravila in pogoje sodelovanja v projektu »Za lepšo šolo« in da bo izvajalcu redno in v skladu z zahtevami zagotavljala foto in video material za objavo na spletni strani projekta do vsakega 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Minimum je 10 visoko resolucijskih in kakovostno narejenih fotografij ter en kratek filmček.
  4. S poslano elektronsko in nato še s podpisano natisnjeno razpisno dokumentacijo šola potrjuje, da so njene odgovorne osebe seznanjene s pravnimi pogoji sodelovanja, in da je bila nanje izrecno opozorjena, ter dovoljuje, da HIŠA IDEJ d.o.o., Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor, z namenom izvajanja natečaja “Za lepšo šolo” in promocijo slednjega, posreduje pridobljene podatke svojemu naročniku, podjetju Merkur trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, za te namene.
  5. Donator natečaja “Za lepšo šolo” je Merkur trgovina, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo, ki bo z izbranimi 15 OŠ sklenil donatorsko pogodbo v materialni protivrednosti do 250 EUR z DDV. Sklenitev pogodbe in podpisana izjava o pridobitvi zahtevanih soglasij je pogoj za pridobitev donatorskih sredstev.
  6. Prijave na natečaj se zbirajo v obliki elektronskih prijavnic in nato še preko prispele, v celoti izpolnjene in podpisane razpisne dokumentacije, do vključno 30. 9. 2017. Upoštevane bodo le tiste prijavljene OŠ, ki bodo poslale obe prijavnici.
  7. Več informacij o natečaju in prijavi dobite na spletni strani www.zalepsosolo.si ali na elektronskem naslovu prijava@zalepsosolo.si.

 

Pravni pogoji sodelovanja in varstvo osebnih podatkov:

Natečaj izvaja podjetje Hiša idej d.o.o., Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor. Hiša idej d.o.o. in Merkur trgovina, d.d. se zavezujeta, da bosta posredovane podatke varovali v skladu z zakonodajo in jih uporabljali ter računalniško obdelovali za namene projekta in promocije slednjega, s čimer se prijavitelj strinja. Hkrati si Hiša idej, d.o.o. pridržuje pravico do spremembe natečajnih pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali druge narave. O poteku in morebitnih spremembah bo javnost obveščena na spletni strani www.zalepsosolo.si.

 

 

 

 

 

 

Naše spletno mesto uporablja funkcionalne Piškotki. Z klikom ”Sprejemam piškotke“, soglašate z namestitvijo piškotkov.